Om Kees Komma te spelen heb je Adobe Flash versie 11.4.0 of hoger nodig.

Kees Komma en de boekenbende
Kees Komma en de boekenbende is een leuke gratis game die spelenderwijs lezen en luisteren combineert en zo een eerste kennismaking biedt met gesproken boeken.

Lezen is belangrijk
Kinderen die lezen lastig vinden pakken niet zo gauw een boek. Daardoor komen zij ook minder vaak in aanraking met (jeugd)literatuur, terwijl lezen erg belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Door te lezen vergroten kinderen bijvoorbeeld hun woordenschat en leren zich in te leven in anderen. In onze samenleving is dat belangrijk. Toch maken veel kinderen vanwege dyslexie of andere leesproblemen te weinig 'leeskilometers'. Lezen en luisteren tegelijk kan helpen.

De game kan door iedereen die dat leuk vindt gespeeld worden, maar richt zich vooral op kinderen in de leeftijd van 8-10 jaar. Dat is precies de fase waarin vaak problemen aan het licht komen op het gebied van (begrijpend) lezen. Nog voordat kinderen een negatieve ervaring overhouden aan lezen, laat Kees Komma hen spelenderwijs kennismaken met de combinatie luisteren en lezen tegelijk. De game brengt zo het aanbod van gesproken boeken als hulpmiddel onder de aandacht. Vooral voor kinderen met dyslexie kunnen gesproken boeken een uitkomst zijn.

Kees Komma is ontwikkeld door IJsfontein in opdracht van de Koninklijke Bibliotheek Nederland.

Veel gesproken boeken beschikbaar
Leesplezier bevorderen is iets dat langdurig en structureel aandacht vraagt. Het luisteren naar gesproken boeken kan een kind helpen. Bibliotheekservice Passend Lezen biedt een grote collectie gesproken jeugdboeken. Deze zijn na registratie gratis te leen voor kinderen met leesmoeilijkheden. De boeken zijn door streaming op de pc of via een app te beluisteren, of met een daisyspeler. Wilt u meer weten? Ga dan naar www.passendlezen.nl

Leuk voor thuis en in de klas
Kees Komma is een leuk hulpmiddel om thuis, in de klas, in de openbare bibliotheek, of bij remedial teaching in te zetten. De game is gratis beschikbaar en kan worden gespeeld op elke computer met een internetverbinding. Bovendien is de game ook beschikbaar als app in de AppStore en voor de Androidmarket.

Yoleo. Een waardevolle aanvulling
Voor kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar is Yoleo ontwikkeld. Een andere leuke game om lezen te bevorderen door lezen leuk en makkelijk te maken. In Yoleo worden boeken in hybride vorm aangeboden. Dat is een combinatie van tekst en auditieve ondersteuning door een menselijke stem. Yoleo is daarmee uniek en werkt zeer positief bij kinderen die lezen lastig vinden. Meer informatie is beschikbaar via www.yoleo.nl

Bronvermelding gebruikte boeken
Het geheim van het 100ste doelpunt,
Hans Kuyper, Uitgeverij Leopold 2012

Tjibbe Veldkamp & Kees de Boer, Bert en Bart redden de wereld.
Uitgeverij Lemniscaat, 2011

De gesloten kamer,
'Nanda Roep/uitgeverij Nanda' 2012